Log ind med Facebook

Opret konto og/eller log ind lynhurtigt med din Facebook-konto

NodeByNode.com-konto

Indtast din e-mail for at logge ind eller påbegynde oprettelsesprocessen.

 

Terms and conditions

English

Valid from October 1, 2016

NodeByNode.com
CVR: DK 33624123
Rådhuspladsen 16
c/o Regus
1550 Copenhagen V
info@nodebynode.com
www.nodebynode.com

Purchase

It will be informed on the product description in case NodeByNode.com is selling a product on behalf of a partner.

NodeByNode.com strives to maintain the stock status, but cannot guarantee fulfillment of the order in case unforseen problems or mistakes arise.

Following payment methods are available (fee listen in parentheses):

  • Dankort (1.45% added in fees for cards issued in Denmark; 2.75% for cards issued outside of Denmark)
  • VISA (1.45% added in fees for cards issued in Denmark; 2.75% for cards issued outside of Denmark)
  • Mastercard (1.45% added in fees for cards issued in Denmark; 2.75% for cards issued outside of Denmark)

When a purchase is made directly with NodeByNode.com the money is charged when the product is shipped. When purchasing digital products (for instance giftcards, vouchers, tickets or digital material such as images, sound, etc.) the product is considered shipped, when the email with the contents is sent.

When products are shipped by a partner, NodeByNode.com will charge the credit card immediately.

There is no agreement between the customer and NodeByNode.com until the credit card is successfully charged.

Precautions are taken in case of force majeur, which in one way or another prevents NodeByNode.com from fulfilling the order.

Cancellation and refund

Shipped, physical products are granted 14 days of cancellation, as long as the product can be sold at its full price and stands completely new.

Digital products do generally not have any cancellation options. Vouchers with voucher codes, which are still cancellable, are an exception.

There is by default no cancellation or refund options for advertisements.

If you want to cancel an order please contact info@nodebynode.com.

Refund will happen as fast as possible to applied credit card.

Advertisements

Advertisements are sold on monthly or per-click basis. NodeByNode.com pledge to display your information for the ordered time or amount of clicks purchased. NodeByNode.com makes absolutely no commitments to the quality or amount of the traffic, but will to the best of its ability present the advertisements where and when they are relevant.

All advertisements must be approved before they're shown on the website. The money are charged when the advertisement is approved. NodeByNode.com can choose to fully or partially approve your campaign. The amount for unapproved advertisements will be refunded.

NodeByNode.com cannot be held responsible for the effect of adblockers.

Limit of responsibility

NodeByNode.com can in no possible way be held liable for direct, or indirect, harm or damage made with products sold by NodeByNode.com.

Personal data

When ordering we store informed names, company names, VAT numbers, addresses, emails and phone numbers. These information are never passed onto thirdparties, unless said thirdparty is a partner. In this case we will provide the shipping address.

If NodeByNode.com becomes aware of criminal activities connected to your account, we will pass whatever information we have onto the authorities.

Damages

You have two years from the date of purchase to have damages in your product repaired. The damages are limited to factory errors made by the manufacturer, and not damages caused by yourself.

If you wish to file a repair request please contact info@nodebynode.com.

Legal

Complaints that cannot be resolved between the customer and NodeByNode.com must be filed to Forbrugerklagenævnet.

Legal issues must be settled at Retten i Glostrup.

Dansk (Danish)

Gældende per 1. oktober 2016

NodeByNode.com
CVR: DK 33624123
Rådhuspladsen 16
1550 København V
info@nodebynode.com
www.nodebynode.com

Køb

Det fremgår af produktbeskrivelser, om NodeByNode.com står for det direkte salg til slutbrugeren, eller om der sælges gennem en samarbejdspartner.

NodeByNode.com vil så vidt muligt holde lagerstatus opdateret, men der tages forbehold for fejl og uforudsete situationer, som kan resultere i, at en given vare ikke længere er tilgængelig.

Ved køb kan der betales med følgende metoder. I parentes er angivet gebyr.

  • Dankort (1,45% kortgebyr for kort udstedt i Danmark; 2,75% for kort udstedt uden for Danmark)
  • VISA (1,45% kortgebyr for kort udstedt i Danmark; 2,75% for kort udstedt uden for Danmark)
  • Mastercard (1,45% kortgebyr for kort udstedt i Danmark; 2,75% for kort udstedt uden for Danmark)

Når der handles direkte med NodeByNode.com, bliver pengene hævet, når varen afsendes. Ved digitale produkter (f.eks. gavekort, værdibevis eller digitalt materiale som billeder, lyd, e.a.) betragter varen som afsendt, når e-mail med indhold afsendes af NodeByNode.com.

Ved levering fra en samarbejdspartner hæver NodeByNode.com beløbet øjeblikkeligt, da salget består i formidlingen af et værdibevis.

En købsaftale er først indgået, når NodeByNode.com har hævet købsbeløbet.

Der tages forbehold for force majeure, som eksempelvis krig, leveringssvigt, e.a. som kan føre til at ordren og bestillingen ikke kan gennemføres.

Fortrydelsesret

Ved forsendte, fysiske produkter er der 14 dages fortrydelsesret, der kan indfries såfremt produktet fremstår som nyt og kan gensælges uden værdiforringelse.

Ved digitale produkter er der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret. Dog med undtagelse af eksempelvis værdibeviser, der er tilknyttet en værdikode, hvor det på tidspunktet for fortrydelsen, stadig er muligt for NodeByNode.com at annullere værdikoden, således at den ikke kan benyttes.

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på reklamer ("ads" eller "placements").

Hvis du ønsker at fortryde, bedes du kontakte info@nodebynode.com.

Refundering vil ske hurtigst muligt til anvendte kreditkort.

Reklamer ("ads", "advertisements", "placements")

Reklamer sælges på månedlig eller per-klik basis. NodeByNode.com forpligter sig til at vise dine oplysninger i den bestilte tid eller til antallet af kliks er opbrugt. NodeByNode.com forpligter sig på ingen tænkelig måde til at levere en bestemt kvalitet eller en bestemt mængde af trafik. Men NodeByNode.com vil efter bedste evne, placere dine reklamer hvor og hvornår de er relevante.

Alle reklamer skal godkendes, inden de vises på hjemmesiden. Pengene for en bestilt reklame hæves, når den godkendes af NodeByNode.com. NodeByNode.com kan godt vælge helt eller delvist, at afvise din reklame, i hvilket tilfælde hele eller den passende delvise mængde, af beløbet, refunderes.

NodeByNode.com kan ikke holdes ansvarlig for effekten af adblockers.

Forbehold og ansvar

NodeByNode.com kan under ingen omstændigheder drages til ansvar, for direkte som indirekte skader påført ved anvendelse af produkter, solgt fra NodeByNode.com.

Persondata

Ved bestilling gemmes oplyste navn(e), firmanavne(e), CVR-nummer, addresse(r), email(s) og telefonnr. Disse oplysninger videregives aldrig til tredjepart, med mindre der er tale om at NodeByNode.com videreformidler et produktsalg, i hvilket fald angivne leveringsoplysninger vil blive givet til samarbejdspartneren.

Bliver NodeByNode.com bekendte med strafbare forhold vil oplysningerne på anmodning overgives til Politiet.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret, såfremt der opstår et problem med dit produkt, som skyldes en fabrikationsfejl. Selvpåførte skader dækkes ikke af reklamationsretten.

Ønsker du at reklamere over et produkt, bedes du rette henvendelse til info@nodebynode.com.

Tvister og klager

Eventuel klage skal indgives ved Forbrugerklagenævnet.

Juridiske tvister skal afgøres ved Retten i Glostrup.